Sme partnerom, na ktorého sa dá spoľahnúť. Stojíme o úprimnú, otvorenú komunikáciu a zmysluplné vzťahy,
ktoré pomáhame budovať aj našim klientom.

Jana Olach Kostrabová

Jana je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského, postgraduálne štúdium v oblasti európskeho hospodárskeho práva absolvovala na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Po skončení štúdia absolvovala niekoľko zahraničných stáží, najmä v Európskom parlamente a nemeckom Bundestagu. Dlhodobo pôsobila v medzinárodnej advokátskej kancelárii TaylorWessing e/n/w/c advokáti, s. r. o., kde spoluzakladala pracovnoprávne oddelenie. Vo svojej advokátskej praxi sa špecializuje najmä na pracovné a obchodné právo, ako aj lektorskej činnosti. Je akceptovanou členkou EELA – Európskej asociácie pracovnoprávnych právnikov, ktorá združuje pracovnoprávnych advokátov v celej Európe. Je presvedčená, že právna prax si vyžaduje tak odborné znalosti, ako aj schopnosť počúvať a komunikovať, a keďže tieto témy sú jej srdcovkou, absolvovala aj kurz profesionálneho kouča a viaceré tréningy nenásilnej komunikácie doma aj v zahraničí.

Monika Novotná

Monika ukončila Právnickú fakultu Trnavskej univerzity. Komplexnú právnu agendu zastrešovala pre skupinu verejných lekární SUNPHARMA a potom takmer celé desaťročie pre skupinu FALCK CEE (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti, záchranná zdravotná služba, dopravná zdravotná služba, závodné hasičské útvary, bezpečnostnotechnická služba, súkromná bezpečnostná služba a lekárenská starostlivosť). Vďaka tomu získala rozsiahle skúsenosti v oblasti obchodného práva, akvizícií, pracovného práva a verejných obstarávaní. Osobitné nadšenie má pre témy súvisiace s ochranou osobných údajov a zdravotnícke právo. Zdravotnícke právo je aj špecializáciou medzinárodne uznávaného kurzu LL.M., ktorý absolvovala na Karlovej univerzite v Prahe.